Politika otkazivanja i obrazac za otkazivanje

A. Politika otkazivanja

Uvod

Potrošači ostvaruju pravo na odustanak prema sljedećim odredbama, pri čemu je potrošač svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njihovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti:

pravo na odustanak

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (INAVENSA Service UG (ograničena odgovornost), Industriestr. 19, 90441 Nürnberg, Njemačka) o svojoj odluci jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-mail). da raskine ovaj ugovor. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Kako biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

Posljedice opoziva

Ako opozovete ovaj ugovor, platili smo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od strane nas), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na odustanak

Pravo na odustanak ne odnosi se na ugovore o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača.

Povezane/financirane tvrtke

Ako ovaj ugovor financirate kreditom i kasnije ga opozovete, više niste vezani ugovorom o kreditu, pod uvjetom da oba ugovora čine gospodarsku cjelinu. Ovo se posebno pretpostavlja ako smo mi ujedno i vaš zajmodavac ili ako vaš zajmodavac koristi našu suradnju u pogledu financiranja. Ako smo već primili zajam kada opoziv stupi na snagu ili kada se roba vrati, vaš zajmodavac preuzima naša prava i obveze iz financiranog ugovora u odnosu na vas s obzirom na pravne posljedice opoziva ili povrata. Potonje se ne primjenjuje ako je predmet ovog ugovora stjecanje financijskih instrumenata (npr. vrijednosnih papira, deviza ili izvedenica). Ako želite izbjeći ugovornu obvezu u najvećoj mogućoj mjeri, iskoristite svoje pravo na opoziv i raskinite ugovor o kreditu ako također imate pravo na raskid.

Opće informacije

1) Izbjegavajte oštećenje i kontaminaciju robe. Pošaljite nam robu natrag u originalnom pakiranju sa svim dodacima i svim dijelovima pakiranja. Po potrebi koristiti zaštitnu vanjsku ambalažu. Ako više nemate originalno pakiranje, upotrijebite prikladno pakiranje kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom transporta.
2) Molimo nemojte nam slati robu natrag na preuzimanje tereta.
3) Imajte na umu da gornji brojevi 1-2 nisu preduvjet za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.

B. Obrazac za povlačenje

Ukoliko želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

Na

INAVENSA Service UG (ograničena odgovornost)
Industriestr. 19
90441 Nürnberg
Njemačka

Telefon: +49-911-28500666
Faks: +49-911-38458731
E-pošta: usluga scooter-zentrale.de

Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Naručeno (*) ____________ / primljeno (*) __________________

__________________________________________________________
Ime potrošača

__________________________________________________________
Adresa potrošača

__________________________________________________________
Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)

__________________________
datum

(*) Izbrisati ako nije potrebno