Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

A. Avbestillingsregler

introduksjon

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å utøve angreretten må du informere oss (INAVENSA Service UG (begrenset ansvar), Industriestr. 19, 90441 Nürnberg, Tyskland) om avgjørelsen din ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). for å heve denne kontrakten. Du kan bruke vedlagt prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvor et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukeren er avgjørende eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov.

Tilknyttede/finansierte virksomheter

Hvis du finansierer denne kontrakten med et lån og senere hever den, er du ikke lenger bundet av lånekontrakten, forutsatt at begge kontraktene utgjør en økonomisk enhet. Dette må særlig antas dersom vi samtidig er din långiver eller din långiver benytter vårt samarbeid med hensyn til finansieringen. Dersom vi allerede har mottatt lånet når tilbakekallingen trer i kraft eller når varene returneres, overtar din långiver våre rettigheter og plikter fra den finansierte kontrakten i forhold til deg med hensyn til de rettslige konsekvensene av tilbakekallingen eller returen. Sistnevnte gjelder ikke dersom gjenstanden for denne kontrakten er anskaffelse av finansielle instrumenter (f.eks. verdipapirer, valuta eller derivater). Ønsker du så langt det er mulig å unngå en kontraktsfestet forpliktelse, bruk angreretten din og heve også låneavtalen dersom du også har angrerett.

Generell informasjon

1) Unngå skade og forurensning av varene. Vennligst send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og med alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, bruk egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss frakt hente.
3) Vær oppmerksom på at de ovennevnte tallene 1-2 ikke er en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Uttaksskjema

Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

INAVENSA Service UG (begrenset ansvar)
Industriestr. 19
90441 Nürnberg
Tyskland

Telefon: +49-911-28500666
Faks: +49-911-38458731
E-post: service@ scooter-zentrale.de

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

______________________________________________________
Navn på forbruker(e)

______________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

______________________________________________________
Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)

__________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt