Pravilnik o odpovedi in obrazec za odpoved

A. Pravilnik o odpovedi

Uvod

Potrošniki imajo pravico do preklica v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti:

Pravica do umika

To pogodbo imate pravico preklicati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli zadnje blago.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti (INAVENSA Service UG (haftungsbeschränkt) , Industriestr. 19, 90441 Nürnberg, Nemčija) o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, telefaksu ali e-pošti). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo).stroške vam bomo povrnili takoj, najpozneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali. Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za pogodbe o dobavi blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in pri izdelavi katerega je odločilna potrošnikova individualna izbira ali določitev ali ki je jasno prilagojeno potrošnikovim osebnim potrebam.

Povezane/financirane transakcije

Če to pogodbo financirate s posojilom in jo pozneje prekličete, vas tudi posojilna pogodba ne zavezuje več, če obe pogodbi tvorita gospodarsko enoto. To velja zlasti, če smo hkrati vaš posojilodajalec ali če vaš posojilodajalec pri financiranju uporablja naše sodelovanje. Če nam je ob uveljavitvi preklica ali vrnitvi blaga posojilo že pripadlo, vaš posojilodajalec vstopi v naše pravice in obveznosti iz financirane pogodbe v razmerju do vas glede pravnih posledic preklica ali vrnitve. Slednje ne velja, če je predmet te pogodbe pridobitev finančnih instrumentov (npr. vrednostnih papirjev, deviz ali izvedenih finančnih instrumentov). Če se želite čim bolj izogniti pogodbeni obveznosti, izkoristite pravico do odstopa od pogodbe in odstopite tudi od posojilne pogodbe, če imate pravico do odstopa tudi za to.

Splošna navodila

1) Prosimo, da ne poškodujete ali onesnažite blaga. Blago nam vrnite v originalni embalaži z vsemi dodatki in z vsemi sestavnimi deli embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če nimate več originalne embalaže, uporabite ustrezno embalažo, da zagotovite ustrezno zaščito pred poškodbami pri prevozu.
2) Prosimo, da nam blaga ne vračate za prevzem tovora.
3) Upoštevajte, da zgoraj navedene točke 1-2 niso pogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do umika.

B. Obrazec za preklic

Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.

Na naslov

INAVENSA Service UG (haftungsbeschränkt)
Industriestr. 19
90441 Nürnberg
Nemčija

Telefon: +49-911-28500666
Faks: +49-911-38458731
E-pošta: service@scooter-zentrale.de

S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naročeno na (*) ____________ / prejeto na (*) __________________

________________________________________________________
Ime potrošnika(-ov)

________________________________________________________
Naslov potrošnika(-ov)

________________________________________________________
Podpis potrošnika(-ov) (samo za obvestila v papirni obliki)

_________________________
Datum

(*) Neustrezno črtajte